Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
Olvasnivalók
Lelkészi jelentés a 2006. évről
 

Lelkészi jelentés a 2006. évről

Józs. 1,5c

Így szól az Úr: Nem maradok el tőled, nem hagylak el.

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A 2006. év igéje az Istennel együtt való járásról szól. Arról, hogy Istenünk ígéretet tesz arra, hogy sem gyorsabban, sem lassabban nem halad nálunk. Velünk marad, és velünk együtt halad. Így volt ez akkor, amikor az Úr a népét vezette a pusztában az Ígéret földje felé. Így volt akkor, amikor a népet Józsuéval az élen bevezette arra a földre. Így volt ez a 2006. esztendőben is és ezt ígéri teljes életünkre. Nem maradok el tőled, nem hagylak el.

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Ebben a lelkészi jelentésben egy gazdag, eseménydús esztendőre emlékezhetünk vissza. Állandó és rendszeres alkalmaink - ünnepi és vasárnapi istentiszteletek, bibliaórák, zenés áhítatok, evangélizációs sorozatok, és a hittanórák: Csákváron Mészáros Tamás felügyelő által, Csabdin és Bicskén pedig általam megtartva - a szokott rendben megtörténtek, ezekről részletesen most nem kívánok szólni.

Viszont van több olyan esemény és alkalom, amelyet meg kell említenünk. Az első ilyen az egyházi törvényeink értelmében végrehajtott általános tisztújítás, ami azt jelentette, hogy gyülekezeteinkben új presbitériumot választottak, amelyek meg is kezdték szolgálatukat. Szeretnék ebben a lelkészi jelentésben is köszönetet mondani minden presbiternek és tisztségviselőnek, akik az előző ciklusban szolgálatot végeztek. Köszönöm Istennek és nekik is az elvégzett munkát, hogy az új presbitériumnak nem 0-ról kell kezdenie az egyházkormányzást, hanem egy már kitaposott úton haladhat tovább a gyülekezeti élet. Egyúttal szeretném az új presbitériumnak kegyelmes Istenünk áldásait kívánni, és azt, hogy szolgálatukat békességben, szeretetben, és egyetértésben tudják végezni. Ennek érdekében a csákvári presbitérium számára csendesnapot tartottunk Vérteskozmán, ahol közös feladatainkról és magunkról beszélgettünk.

Ehhez kapcsolódik a három gyülekezet egymáshoz való viszonya, a társulás. 2006-ban nem az addigi %-os elosztás szerint, hanem a bicskei gyülekezet kérése nyomán fix összegű társegyházi hozzájárulás befizetésére került sor. Ebből kifolyólag 2006-ban nem ült össze a közös presbitérium. 2006-ban még nem sikerült olyan Társulási Egyezményt készíteni, amelyet mindhárom társegyház egy akarattal el tudott volna fogadni. 2007-ben újra elkezdődtek a társulási egyezményről a tárgyalások, és szeretnénk még ebben az évben a közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartom azt, hogy egyházi törvényeinket a presbiterek és tisztségviselőink ismerjék, elfogadják és betartsák. Természetesen vannak olyan törvényeink is, amelynek a betartásához még idő kell. Szeretném kérni mindenkinek a türelmét és a toleranciáját. Sajnos az egyházi demokráciát is tanulnunk kell. A törvényesség kérdését azért is tartom fontosnak, mert erre minden presbiter és tisztségviselő a beiktatásakor esküt tett.

Csákváron még két olyan nagyobb esemény történt, amely mellett nem lehet említés nélkül elmenni. Az egyik a templom felújítása, amelyről felügyelő úr és gondnok úr is be fognak számolni a tisztelt közgyűlésnek. Szeretnék köszönetet mondani minden kedves testvérnek, akik hozzájárultak templomunk kicsinosításához. Köszönet a pénzbeli és a kétkezi munkával való támogatásért is. Szeretnék ezen a helyen köszönetet mondani Evangélikus Egyházunk, az Országos Egyház és az egyházmegyénk támogatásáért is. Az április 30-án megtartott gyülekezeti nap vendég - előadók és a helyi csákvári kórusok szolgálatával nagyszerű, áldott nap volt, amelyre még sokáig szívesen fogunk emlékezni.

Csákváron egy másik fontos esemény a déli harangszó, az esztergomi gyülekezet ajándéka volt 100. e Ft, amelyből nem csak a harangjaink automatikája készült el, hanem a maradékból, egy korábbi adományt hozzáadva és kipótolva megvalósult a templomunk kihangosítása is. Így már a szentesti gyermekműsor, és az igehirdetések is jobban hallhatóak.

Csákvárról még néhány mondat, amelynek el kell hangoznia: Ifjúság jelenleg mélyponton van, ennek nem tudom a pontos okát. Remélem, hogy ebből a hullámvölgyből majd felfelé növekedve indulhatunk tovább. Nagyon fontosnak tartom a hittanos csendesnapokat, amelyekből a decemberre tervezett alkalmat nem sikerült megtartani. Nagyon fontos a hittanosok, és az ifjúság számára a gyülekezeti élmény, és fontos a szülői háttér. Ha a gyerekek a szüleiktől nem azt látják, hogy a szívügyük a templom és az Isten igéje, ugyanezt fogják a gyermekeink is megtenni, és meg is teszik. Sajnos ugyanez elmondható a konfirmációi előkészítők alapján.

A Sziklavár gyülekezeti újság készítésében sajnos teljesen egyedül maradtam, 2006-ban nem készült el példány. Igyekszem ebben az évben legalább 2 példányt elkészíteni, hiszen ez nagyon fontos információs eszköz.

A 10 éves Harmonia Floriana Kórus sokrétű szolgálatában csak a Pyrbaumi kapcsolatot emelném most ki, akikkel a tavalyi látogatás során közös presbitériumi ülésen vettünk részt, s ezt szeretnénk folytatni. Ez év nyarán közös Magyar - német ifjúsági tábort tartunk a Balatonon, erősítve a két gyülekezet közti kapcsolatot.

A bicskei gyülekezetben két fontos eseményt emelnék ki. Az egyik a gyűjtés, amelyet gyülekezetünk néhány tagja indított el templomunk felújításának céljára. Szeretnék ezeknek a testvéreknek köszönetet mondani, mert nagyon nemes és fontos, és ugyanakkor nagyon nehéz feladatot vállaltak magukra. Az idei első félévben el kell készítenünk a templom felújításához szükséges terveket, hogy időben beadhassuk a kérelmünket az Országos egyházhoz kiemelt támogatásért. Remélem, hogy két éven belül kívülről - belülről megújult és megszépült templomban gyűlhetünk majd össze Istenünk dicséretére.

A másik esemény a hitoktatás, amelynek egyik csúcsát a karácsony esti műsorban látom. 2006-ban is sikerült több mint 50 evangélikust összegyűjtenünk az istentiszteletre. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, igen, a templomlátogatottság létszáma főként Bicskén jelentősen csökkent. De bizakodó vagyok, és nem csupán a fogyást látom, hanem azokat az arcokat és személyeket, akik a hitoktatás révén kerültek szorosabb kapcsolatba gyülekezetünkkel, és ha nem is minden vasárnap, de viszonylag rendszeresen eljönnek és jelen vannak.

Csabdin a presbiterválasztás mellett egy különleges alkalomra is sor került: Mester Sándor Gitárművész tartott evangélikus templomunkban Virágvasárnap zenés áhítatot. Remélem, hogy ebből kiindulva még rendszeres sorozatot is lehet indítani.

Ezenkívül még több egyházi programon, egyházi szolgálatban vettem részt, ezeket csak felsorolnám:
Még előző ciklusbeli kötelezettségként, egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlésen és presbiteri ülésen részvétel, urna elhelyezés Tatabányán, elnökségi konferencia Révfülöp, Munkatársképző nap Kőszeg, Miskolc - az új északi püspök beiktatása, Informatikai tanfolyam Budapest, böjti evangélizáció Tatabánya, adventi evangélizáció Oroszlány, temetési helyettesítés Oroszlányon, Megyei zenei tábor Csákvári helyszínnel - az összes reggeli és esti áhítat, és táborzáró zenés áhítat igehirdetési szolgálata is az én feladatom volt, oroszlányi kórustalálkozón igeszolgálat, Bicskén a Kertbarátok Egyesületén Szent Márton napi ökumenikus hálaadás keretében Máté János református és Tóth Tamás katolikus lelkészek mellett áhítat. Csákváron a Dunakeszi és Lébényi evangélikus gyülekezetek tettek látogatást - ismertető tájékoztató a gyülekezetről, épületekről és áhítat.

A három gyülekezetben 19 vendég igehirdető, összesen 34 alkalommal szolgált.
Végül, a kazuális adatok előtt a látogatásokról: Látogatások Csákvár 79, Bicske 49 és Csabdi 18 alkalommal, összesen 146 alkalommal.
Kazuális alkalmak:

Csabdi: Zónai Viktor és Kalkó Annabella esküvő
Temetés Polgár Lajos gánti lakos

Csákvár: tem: Mészáros István
tem Farkas Edit
tem Urbanik Ferencné sz. Gyuris Vilma
Ker: Negro Réka tatabányai ev. lánya
ker: Mészáros Boglárka
ker és konfi: Kaszap Csilla
ker: Szebik János György
Ker. Csákvár - Mevisz Mozgássérült táborozók kérésére - Horváth Katalin
Esk: Kis Roland és Szakál Éva

Bicske: tem: Varga Isvánné sz. Molnár Irma

Gánt Bányatelep Ápoló - Gondozó Otthon:
Boda János;
Bodó István és Horváth János;
Botos Sándor

Tatabánya - urna elhelyezése Hermann Lajos

Az Úr adja meg, hogy ezek a nevek az Élet könyvében is beírva találtassanak.

Józs. 1,5c könyvében - Így szól az Úr: Nem maradok el tőled, nem hagylak el.
Igen, Istenünk velünk volt és megáldott minket a 2006. esztendőben. Adott sok feladatot, sok szolgálatot, hogy országa növekedjék bennünk és közöttünk is. Így maradjon velünk Istenünk kegyelme most és mindörökké, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen!

Társoldalak
"Love programing"
Két magzat beszélget
A sátán találkozót tartott
Ez attól függ, kinek a kezében van...
Luther és az egyház - Reformáció ünnepi előadás 2004. okt. 31-én Csákváron
Lelkészi jelentés a 2005. évről
Mielőtt anya lettem
A csákvári gyülekezet bemutatása
TV zsoltár
ENSZ felmérés
Technikai segítség
Lelkészi jelentés a 2007. évről
Luther és a Biblia - Reformáció ünnepi előadás 2008. okt. 31-én
Lelkészi jelentés a 2008. évről
Lelkészi jelentés a 2009-évről
Reformáció és közösség
Lelkészi jelentés a 2010. évről
2012-ES REFORMÁCIÓI ELŐADÁS
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster