Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
Olvasnivalók
Lelkészi jelentés a 2008. évről
 

Lelkészi jelentés a 2008. évről

A 2008. évi útmutató ige János evangéliuma 14. fejezetéből a 19. vers: "Én élek, és ti is élni fogtok." - mondja Jézus. Ez az ige egy nagy igazságra hívja fel a figyelmünket. Az élet nem automatikus, nem magától értetődő. Ha élni akarunk, akkor szükségünk van Jézusra. Senki és semmi nem adhat nekünk életet, csak Jézus.

Ennek az esztendőnek őszén kezdődött el a pénzügyi világválság. Bebizonyosodott, hogy a világ mégsem olyan kiszámítható és biztonságos. Törékeny a modern kor pénzből épített bástyája. A pénz nem jelenthet megoldást a világ sok gondjára, ehelyett csak gondot, bizonytalanságot, a biztonság hiányát, félelmet és válságot okoz. Ez a helyzet is azt mutatja, hogy a mulandó és veszendő anyagiak helyett az örök mennyei értékeket keressük, azok után vágyakozzunk: az Isten után, akinek van hatalma életet, üdvösséget ajándékozni azoknak, akik segítségül hívják az Úr nevét.

Rohanó, agyongyötört világunkban egyre nehezebb lelki életet élni. Pedig épp emiatt egyre nagyobb szükség van erre. Az Istentől kapott lelki tartás, a hit ad erőt, ez tart meg minket az élet nehézségei közepette, nem pedig a pénzünk a takarékszövetkezetben, sem pedig a házunk, a földünk, sem semmi más. Ezek mind veszendő anyagiak, amik előbb utóbb el fognak pusztulni. A Szentírás pedig ezt tanítja: Isten Igéje örökre megmarad! A jelenlevő gyülekezeti tagok, a kedves Testvérek felelősség, hogy az Istentől kapott lelki ajándékokat hogyan tudjuk sokasítani, kamatoztatni az egész gyülekezeti közösség számára.

Szeretett Testvérek! Tavaly egy nagyon terjedelmes lelkészi jelentést készítettem, mert szerettem volna azt, hogy a Kedves Testvérek átfogó képet kapjanak a gyülekezetekben folyó életről. Idén most a lelkészi jelentés célja az, hogy a legfontosabb dolgokról szót ejtsünk.

Társult Egyházközség

Mielőtt a programokba, és azok elemzésébe kezdenék, azt szeretném elmondani, hogy mindhárom gyülekezetre jellemző az, hogy a templomlátogatók száma csökken. Tisztában vagyok azzal, hogy a gyülekezetekben a lelkész látogatását semmi nem helyettesítheti. Én mégis kérem azt a gyülekezetek tagjaitól, hogy bátorítsák egymást, a családtagokat, unokákat, rokonokat, barátokat arra, hogy látogassák a gyülekezeti közösségi alkalmakat. Szükségük van az embereknek közösségre, amelyben meghallgatásra találnak, segítséget kaphatnak az élet bármely területén. Oda kell figyelnünk egymásra, részt kell vállalnunk egymás életében. Biztos vagyok abban, hogy a gyülekezeti alkalmaink remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hitünkben, a lelki szükségleteinkben támogatás kapjunk.

Mindhárom gyülekezetre igaz, hogy egyre többen annak, akiket a munkahelyük, a családjuk vagy más elfoglaltságuk szorít, és egyre kevesebb idejük és energiájuk marad Istenre, az Isten Igéjének olvasására, az imádságra, a személyes elcsendesedésre. Ahogyan a testnek szüksége van pihenésre és alvásra, ételre és italra, mozgásra és levegőre, ugyanúgy a léleknek is szüksége van Istenre. Hallottuk: Ő az élet. Nélküle csak vegetálás, állóvíz az életünk, amely megposhad és elpusztul. Lelki életről csak akkor beszélhetünk, ha a gyülekezeteinkben a testvérek komolyan veszik a lelki szükségleteiket, és Istenhez fordulnak lelki táplálékért.

A 2008. esztendő egyik legfontosabb eseménye az áprilisi esperesi vizitáció volt. Szarka István esperes úr látogatást tett mindhárom gyülekezetben, majd közös presbiteri ülésen beszélgettünk gyülekezeteink erősségeiről és gyengéiről. Az egyházmegyei vezetőség általában jó rendben talált mindent, és örültek a gyülekezetekben folyó szolgálatoknak.

A másik kiemelkedő alkalom a pünkösd hétfői egyházmegyei gyülekezeti találkozó volt, május 12-én. Nagy örömmel láttam azt, hogy a Bicskén, a baptista templomban megszerezett alkalom összehozta a gyülekezet tagjait. A találkozóval kapcsolatban csak egy hiányosság került elő: többen hiányolták az "Erős vár a mi Istenünk" kezdetű himnuszunk eléneklését. Ezek után örömmel és büszkeséggel adhatunk hálát Istennek, aki lehetővé tette ennek az alkalomnak a nagyszerű lebonyolítását. És köszönet mindazoknak, akik részt vettek, szolgálatot vállaltak, bármivel is hozzájárultak a találkozó lebonyolításához.

Csákvár A csákvári gyülekezet életéből 5 területet szeretnék kiemelni.

  1. Az első az ökumenikus imahét, amely nem csak az evangélikus gyülekezet számára megoldandó. Mint ismeretes, a helyi református gyülekezet lelkésze különféle, számunkra nem valóságos, és el nem fogadható indokokra hivatkozva kivonta magát az ökumenikus imahét közös szolgálatából. Az imahetet a katolikus testvérekkel egyetértésben tartottuk meg, és örömünkre szolgál, hogy a záróalkalomra szerezett "2008. a Biblia éve" kiállítást a református testvérekkel is együtt rendeztük meg. Ez reménységet ad arra, hogy ezt a konfliktust Kis Boáz lelkész úrral előbb-utóbb sikerül megoldanunk.
  2. A másik terület a Pyrbaumi testvérgyülekezettel való kapcsolatunk. Tavasszal a gyülekezetünk kórusa és a presbitérium tett látogatást Pyrbaumban, ahol nem csak a szombati koncertre, hanem közös presbiteri ülésre is sor került. Ezen a Németországi Evangélikus Egyház jelenlegi legnagyobb kérdéséről, az egyházból való kilépésről gondolkodtunk együtt: hogyan lehetünk nyitottak, és befogadók, olyan közösség, amely felkelti az emberek érdeklődését, és részesei, tagjai akarnak lenni az egyháznak. A vasárnapi istentiszteleten igehirdetéssel szolgáltam, és egy sziklát ajándékoztunk a testvérgyülekezetünknek, utalva arra, hogy Élő kövekként kell együtt épülnünk Krisztus Egyházában. A nyáron pedig Riedenburgban tartottuk közös ifjúsági tábort.
  3. A harmadik terület a gyülekezetei kórusunk, amely nagyon fontos missziói szolgálatot végez a gyülekezetben. 2008-ben több szolgálatot végeztünk, többek közt egyházmegyénket képviselve részt vettünk a kerületi kórustalálkozón Répcelakon. A kórussal kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy ne egy különálló közösség legyen az egyházon belül, hanem érezhető legyen a kórusnak a gyülekezettel való kapcsolata. A kórus egy része rendszeresen látogatja istentiszteleteinket, egy részük viszont csak nagyon ritkán jön a templomba. Ezért a kórus minden hónapban egy istentiszteleten énekkel fog szolgálni.
  4. A negyedik terület az ifjúság, amelyre jó hatást gyakorolt a pyrbaumi testvérgyülekezet ifjúságával létrejött kapcsolat. Tavaly óta havonta találkozunk, és látható, hogy van rá igény. Fontos, hogy az ifjúság megfelelő lelki táplálékot és iránymutatást kapjon ebben az összekuszálódott világban.
  5. Az ötödik terület az elmaradt alkalmaké. Tavaly nem került sor a társgyülekezeti napra, sem a konfirmandusok és az ifjúság közös csendes-hétvégéjére, sem pedig az őszi gyülekezeti kirándulásra. A társgyülekezeti nap elmaradása érthető, hiszen tavasszal a mi gyülekezeteink adtak otthont az egyházmegyének pünkösdhétfőn. De a többit én személy szerint hiányosságként éltem meg. Bár az is igaz, maradt így is elég elfoglaltságunk, feladatunk és szolgálatunk. Ugyanakkor remélem, hogy többet nem kell elmaradt alkalmakról beszélnem.

Bicske

A bicskei gyülekezet életében két fontos esemény volt. Az egyik a konfirmáció. Három fiatal, Egri Henriett, Karácsonyi Barbara és Németh Ákos tett konfirmációi fogadalmat Pünkösd ünnepén. Öröm, hogy ebben a kicsiny gyülekezetben konfirmációra is sor kerülhet.

A másik fontos esemény a már említett pünkösdhétfői találkozó, amely a fent elmondottak mellett azt is bizonyította, hogy ez a kis gyülekezet a jó cél érdekében képes az összefogásra, hogy együtt tegyen, együtt szolgáljon egy nemes cél érdekében. Örülök a bicskei testvérek vendégszeretetének megnyilvánulásáért.

A bicskei gyülekezet legnagyobb feladata a templomfelújítás, amelyhez az egyházmegye a tavalyi évben jelentős segítséget nyújtott, amelyet ezúton is köszönünk. A templomunk felújítását azért nem kezdtük még el, mert még tavaly beadtuk pályázatunkat az országos egyházhoz, ahonnét legkésőbb 2 hónapon belül várható a válasz. A 2009. év tavasza végén rendelkezésre álló összeggel megkezdjük a templomunk várva várt felújítását. Továbbá támogatási ígéretet kaptunk Bicske Város Önkormányzatától is templomunk felújításához.

Csabdi

A csabdi gyülekezet tavalyelőtt a parókiaépületet újította fel. Ezt a lendületet folytatva tavaly a már erősen elkorhadt, és életveszélyessé vált karzat lebontására, és új templomi karzat építésére került sor. Szinte a teljes munka befejeződött, tulajdonképpen csak a festés maradt hátra.

Közben kiderült hogy a templom födém, illetve tetőszerkezetének nem megfelelő az állapota. Jelenleg még folyik az állapotfelmérő vizsgálat.

Tavaly sor került a harangozólakás eladására - legalábbis szóbeli megállapodás született. Valamint az egykori papi föld, az ún. Tófenék besorolása megváltozott, beépíthető lakóövezetté minősült, így elkezdtük telkek kialakításának procedúráját. A várhatóan érkező anyagi bevétel lehetővé teszi a templom felújítását.

A három gyülekezetben összesen 122 alkalommal tettem látogatást. Ez kevesebb mint a tavalyi. Részben az is ennek az oka, hogy feleségem szeptembertől dolgozni kezdett, így a családban több feladat hárul rám, mint korábban.

Kazuális adatok:

Csákvár

Keresztelő: Czvikli Viktória; Puszta Henriett Esküvő: Warvasovszki Donát és Széles Nikolett Temetés: Kovács Károlyné Pisch Rozália (Zámoly); Mári Lászlóné Gömbös Ilona; Petrovszki Pálné Osztroluczky Anna; Adamek Zoltánné Búr Ildikó; Bosák Gyuláné Majtán katalin; Adamek Zoltán; Horváth Jánosné (Zámoly) uekkor hamvak elhelyezése: Horváth János (Zámoly); Viszló Gyula

Bicske Keresztelő: Szegedi Dániel; ifj. Blaskó Gábor; Makay Kamilla

Esküvő: Blaskó Gábor és Rostás Katalin Temetés: Tamás Sándor

Csabdin tavaly nem történt kazuális szolgálat.

Köszönöm elnöktársaimnak, Zászkaliczky Tamásné Göllner Zsuzsának, Mészáros Tamásnak és Kalkó Lajos testvéreimnek szolgálatát, és mindazokét, akik bármivel is tettek azért, hogy a ránk bízott szolgálatot elvégezhessük.

Lelkészi jelentésem végén most az ezévi lelkészválasztásról kívánok szólni. Mivel 2003-ban 6 évre választottak meg a gyülekezetek, ebben az esztendőben hivatalosan megüresedik a lelkészi állás.

Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez a 6 év az én kérésem volt, mégpedig azzal a céllal, hogy ezzel a gyülekezetek kezébe választási lehetőséget adjak. A jelenlegi egyházi törvények szerint a lelkész bármikor lemondhat az állásáról, és eltávozhat a gyülekezetből. Ugyanakkor a gyülekezetnek nincs joga és lehetősége a nem kívánatos lelkészétől megszabadulni. A 6 éves választással jogot és lehetőséget kapnak a Testvérek a szabad választásra.

Ezért elsősorban ne az legyen a kérdésük, hogy én szeretnék-e maradni. Tessék azt végiggondolni, hogy milyen szolgálatot végeztem az elmúlt időszakban, és mire van szükségük a gyülekezeteknek, az egyháznak.

Társoldalak
"Love programing"
Két magzat beszélget
A sátán találkozót tartott
Ez attól függ, kinek a kezében van...
Luther és az egyház - Reformáció ünnepi előadás 2004. okt. 31-én Csákváron
Lelkészi jelentés a 2005. évről
Lelkészi jelentés a 2006. évről
Mielőtt anya lettem
A csákvári gyülekezet bemutatása
TV zsoltár
ENSZ felmérés
Technikai segítség
Lelkészi jelentés a 2007. évről
Luther és a Biblia - Reformáció ünnepi előadás 2008. okt. 31-én
Lelkészi jelentés a 2009-évről
Reformáció és közösség
Lelkészi jelentés a 2010. évről
2012-ES REFORMÁCIÓI ELŐADÁS
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster