Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
Olvasnivalók
Lelkészi jelentés a 2007. évről
 

Lelkészi jelentés a 2007. évről

Így szól az ÚR: Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43,19) Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Isten igéjét nem szabad úgy kezelnünk, mintha varázsige lenne, amiből meg lehetne jósolni a jövőnket. Isten népének nem jóslásra van szüksége, hanem olyan hitre, amellyel rá tudja bízni magát a Teremtő-Megváltó-Megszentelő Istenre. Isten azt ígéri, hogy Újat cselekszik, amelyet a tudomásunkra hoz. Nem előre jósol meg cselekményeket, de Isten népe, vagyis mi utólag felfedezhetjük azt az Újat, amit Isten ebben az esztendőben elkezdett.
Általánosságban tudjuk azt, hogy amikor Isten ÚJ-ról beszél, elsősorban a krisztusi új életről beszél, és az eljövendő új országról, amelyet számunkra elkészített Jézus Krisztusért. De Istenünk újat teremtő, újat cselekvő munkáját a saját életünkben, és a gyülekezeti közösség életében is felfedezhetjük. Mindenért, amit kegyelméből elvégezhettünk az elmúlt évben, Istennek legyen dicsőség és hálaadás örökkön örökké Jézus Krisztus Urunk által.

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Először a Csákvár-Bicske Csabdi Társult Egyházközségünket érintő eseményekről szeretnék szólni. Ezek közül az első az istentiszteletek kezdési időpontjának megváltoztatása. Összességében elmondható, hogy vannak, akik az új időpontnak köszönhetően részt tudnak venni az istentiszteleten. A változáskor többen is azt nyilatkozták, és egyetértek velük, hogy akinek fontos az istentisztelet, az időt szakít rá, és eljön. Én személy szerint egy testvérről tudok, akinek az új időpont nem igazán felel meg.
Az egész egyházközséget érintő másik esemény az úgynevezett esperesi kisvizit, amelyre január 29-én került sor. A látogatás célja az volt, hogy a 2006-os választások következtében megváltozott egyházmegyei vezetőség megismerkedjék gyülekezeteinkkel. Ezzel kapcsolatban meg kell azt jegyeznem, hogy szeretném azt elérni, hogy az egyes társegyházak ne csak a saját feladataikat és megoldandó problémáikat lássák, hanem valóban "társ"-ként és egyházként, a Jézustól kapott testvéri szeretettel legyünk egymás iránt, és ezen az alapon vállaljunk egymással közösséget és vegyünk részt egymás életében.
A Társult Egyházközséget érintő esemény volt a 2007. július 30-án történt káresemény volt, amikor a szolgálati gépjárművel a nagyvelegi ifjúsági táborba tartva lecsúsztam a nedves útról, és az autó összetört. Hálás vagyok Istennek, hogy engem épségben megőrzött. Számomra ez a megtartatás azt jelenti, hogy Istennek fontos az a szolgálat, amelyet rám bízott. Bencze András székesfehérvári lelkész testvérünk volt olyan kedves, hogy ideiglenesen rendelkezésünkre bocsátotta saját gépjárművét a szolgálat ellátására. 2007. szeptember 18-án vehettem át azt a 0 Km-es Opel Astrát, amelyet Országos Egyházunk vásárolt szolgálati gépkocsiként. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Egyházunknak, és mindazoknak a támogatásáért, akik új szolgálati autóhoz segítették gyülekezetünket.
Közös dolgainkhoz tartozik még a Társulási Egyezmény ügye, amelyről több tárgyalást is folytatott a három társegyház küldöttsége. Jelenleg az eddigi szokásjog, valamint szóbeli megállapodás alapján működik a társulás, de közgyűléseink által, valamint egyházmegye és egyházkerület által jóváhagyott Társulási Egyezmény még nincs. Remélem, hogy ebben az esztendőben sikerül békességre jutni, és minden félnek megfelelően pontot tenni az ügy végére.
Közös programjainkra 2007-ben is sor került, június elején Csabdi gyűlünk össze társgyülekezeti napra, ősszel pedig Esztergom evangélikus gyülekezetébe és a városba látogattunk el, és töltöttünk el egy kellemes napot. Itt szeretnék köszönetet mondani a Csabdi gyülekezet tagjainak a szíves vendéglátásért.
2007-ben kétszer sikerült Sziklavár gyülekezeti újságot kiadnunk, és gyülekezetünk tagjaihoz eljuttatnunk. Ez nagy segítséget jelent, mert ebben lelki táplálék és fontos információk juthatnak el minden evangélikus testvérünkhöz. Valamint frissítettem a gyülekezetünk honlapját.

A csákvári gyülekezetben is sok-sok esemény történt. Az istentiszteletek, hittanórák, gyermekbibliakörök, bibliaórák, énekkari próbák, konfirmációs tábor, a nagyheti és ádventi evangélizációs alkalmak Gerőfi Gyuláné és Fehér Károly lelkésztestvérek szolgálatával, a hittanos csendesnapok a szokott rendben megtörténtek ebben az évben. Talán amit el lehetne mondani, az a látogatottság csökkenése. Érezhetően kevesebben vesznek részt az alkalmakon. Hatékonyabb reklámozásra van szükség. Bár az alkalmak rendszeresen megjelennek a helyi Csákvári Hírmondóban, a személyes hívogatást nem pótolja még a személyes írásbeli meghívó sem. Szeretném kérni a Kedves Testvéreket, hogy szólítsák meg és hívják el a templomba, és a gyülekezeti terembe szervezett alkalmainkra evangélikus híveinket.
Külön kell foglalkoznunk az ifjúsággal. Tavaly azt mondtam a jelentésemben, hogy az ifjúság mélypont felé halad. Örömmel jelenthetem, hogy a tavalyi évben ezen sikerült korrigálni. Ebben nem kevés segítséget nyújtott Mészáros Tamás felügyelő úr és családja, akiknek itt ezért külön szeretnék köszönetet mondani. Az ifjúsági munkában nagy lökést jelentett a nyáron megrendezett pyrbaumi-csákvári közös ifjúsági tábor Balatongyörökön, ahol egy hetet töltöttünk el együtt. Ősztől - tekintettel az ifjúság elfoglaltságára havonta találkoztunk és tartottunk ifjúsági órát. Ezt ebben az évben szeretnénk folytatni, illetve az idei pyrbaumi-csákvári közös táborunk időpontja és helyszíne is megvan: Pyrbaumtól kb. 50 Km-re, Riedenburgban, 2008 augusztus 3-10-ig leszünk együtt.
2007 nyarán még 3 másik táborban is részt vettem: Nagyvelegen Júliusban az egyházmegyei hittanos táborban, és augusztusban a szintén Nagyvelegen tartott ifjúsági táborban, illetve Csákváron az egyházmegyei zenei tábor, a Zengő tábor lelkészi teendőit egymagam végeztem. Ez utóbbi tábor sikeréhez és népszerűségéhez annyit fűznék hozzá, hogy a tavalyelőtti létszámoz képest 2007-ben kétszerannyian vettek részt ezen a táboron. Reménytkeltő ez, mert gyülekezeteink egyházzenei életét színesíthetik ezek a fiatalok. Gyülekezetünkből Mészáros Tamásnak, Szebik Ildikónak és Szabó Zoltánnénak szeretnék köszönetet mondani segítségükért.
Az Ifjúság újságához tartozik az ősszel mindhárom csákvári óvodában beindult óvodai hitoktatás, amelyet Szebik Ildikó végez. Istennek legyen érte hála, 15 evangélikus óvodás hittanosunk van, akik közül többen a karácsonyi hittanosok műsorát szépítették. Isten 2007-es új eseményei közé tartozik, hogy a bibliaórák sorát egy új alkalommal sikerült színesíteni, mivel ősztől "elmaradt hittanórák" címmel házi bibliaóra indult, amelynek helyszíne a lelkészlakás. Ezen az alkalomon olyan testvérek vesznek részt, akik nem tudnak a szerda esti bibliaórán részt venni, de érdeklődnek a Szentírás után.
A gyülekezetben fontos szolgálatot végez a Harmonia Floriana énekkar, amely tavaly több alkalommal is szolgált a gyülekezetben, valamint a református gyülekezet szervezésében a Cantata Floriana kórustalálkozón, a csákvári Floriana Napokon, a Csákvári Bormustrán, a pünkösdhétfői bakonyszombathelyi gyülekezeti napon, a csabdii társgyülekezeti napon, az augusztus 20-i csákvári ünnepségen, a sárszentmiklósi egyházmegyei kórustalálkozón, a csákvári református templomban tartott reformációi istentiszteleten, és a csákvári ádventi gyertyagyújtásnál, ill. a helyi katolikus templomban. Természetesen megtartottuk tavaszi és őszi kórusedzőtáborainkat, megszerveztük a zenés áhítat sorozatunkat, amelyek közül kiemelkedő Levente Péter és Döbrentei Ildikó estje, amikor sikerült zsúfolásig megtöltenünk a gyülekezeti házat.
Nyár elején fogadtuk a Pyrbaumi Testvérgyülekezetünk testvérkórusát, akik szemel láthatóan egyre jobban érzik magukat velünk, Istennek legyen érte hála!, ugyanis már nem fértek el egy busszal, mert több mint hatvanan jöttek Csákvárra. Sikerült színvonalas programot adni számukra, ők pedig felejthetetlen koncertet adtak a tavaly 400 éve született Gerhart Pál német evangélikus lelkész és énekköltő emlékére. Istennek tartozunk hálával pyrbaumi testvérekért, és hogy a kapcsolatunk igazi őszinte testvéri szereteten nyugszik. Reméljük, hogy Urunk tovább virágoztatja ezt a kapcsolatot. A tavalyi évben zökkenőmentesen vettünk részt az ökumenikus imahét alkalmain, az augusztus 20-i ünnepségen, amikor "ökumenikus kenyérmegáldásra" került sor, valamint református testvéreinkkel közösen adtunk hálát Istennek a reformációban kapott ajándékokért, valamint részt vettünk a község által szervezett ádventi gyertyagyújtáson.

A bicskei gyülekezetben nagy változás az istentisztelet időpontjának délutánról délelőttre kerülése. Ami az istentiszteleti látogatottságot rapszódikusság jellemzi. Legtöbbször tizenegynéhányan vesznek részt az istentiszteleten, de néha előfordul, hogy bőven 20 fő feletti a részvétel. Számomra nagy előrelépést jelent az, hogy míg 2005-ben 56-an, 2006-ban 54-en, addig a tavalyi évben Szenteste ünnepén 64-en vettek részt az istentiszteleten. Bicskén hosszú évek óta nem volt ennyi evangélikus együtt az istentiszteleten! Érződik az iskolai hitoktatás szerepe, hogy a családok a hittanos gyerekekkel együtt látogatják az istentiszteleteket. Mindez a reménységet mutatja, a Bicskei Evangélikus Gyülekezetben rejlő szellemi potenciált. Adja meg az Úr, hogy mindez a gyülekezet javára, áldására forduljon.
Megtartottuk tavaszi és őszi evangélizációs sorozatunkat. Áprilisban Rácz Lajos ,a bicskei baptista gyülekezet lelkésze, októberben pedig D. Szebik Imre evangélikus püspök hirdette a kegyelem igéit. Sajnos a részvétel nagyon kevés volt.
A gyülekezetben rendszeresen tartunk Bibliaórát. Az év első felében legtöbbször Scháden János bácsiéknál gyűltünk össze az Ige köré - ezúton köszönöm Neki is, és Pekkné Juditnak is, hogy otthonukba fogadtak minket. Ősztől a Templomban tartunk bibliaórát, s így két olyan testvérünk lett állandó résztvevője, akiket eddig a távolság távol tartott a bibliaóra látogatásától. Viszont több testvérünk is, akik eddig részt vettek a Bibliaórán, sajnos ősztől távol maradtak. Az Isten élő Igéjére, a Biblia tanulmányozására szüksége van minden keresztyénnek. Olyan ez, mint a lélegzet, amely nélkül az ember elpusztul.
A bicskei gyülekezetben intenzív hitoktatás folyik, amelyet én végzek. A Szent László Általános Iskolában az első 4 évfolyamban órarendi keretek között, délutánonként pedig a többi evangélikus hittanossal foglalkozom, több csoportban, összevonva a csabdii és mányi evangélikus hittanosokkal. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak a hittanosokért és ifjakért, de tegyenek ennél is többet: hívják és hozzák magukkal őket az istentiszteletre. Ha gyermekként azt tapasztalják, hogy a szülőknek nem fontos az Istennel való találkozás, ők maguk is azt a példát veszik fel, amit a szüleiktől látnak. A szülői hivatás ezért igen felelősségteljes. Nem elég küldeni a gyermekeket, hanem "közös családi programként", együtt érdemes rajta részt venni. Tudom, hogy minden szülő azt szeretné a szíve mélyén, hogy gyermeke hívő keresztyén legyen. De az akarat önmagában nem elég. Tenni is kell ezért.
Bicskén több olyan szolgálatom is volt, amelyek túlmutattak a gyülekezet határán. Ilyen volt a részvételem a március 15-i ünnepség, amelyre tavaly első alkalommal meghívót kaptam. Ősszel az önkormányzat párbeszédre hívott minket az önkormányzat és a helyi keresztyén egyházak kapcsolatáról, és annak elmélyítéséről. Itt szeretném kifejezni azt az örömömet, amellyel a bicskei lelkészek együtt tudunk szolgálni. Ez volt megtapasztalható a bicskei ökumenikus imahét alkalmain is, de az önkormányzatnál is együtt tudtunk felszólalni a keresztyénség érdekeiért. Remélem, hogy amikor 2008 a Biblia éve, Isten megáldja közös terveinket, és gyümölcsözővé teszi azokat a bicskei keresztyénség, és evangélikus gyülekezetünk javára is.
Továbbá részt vettem a bicskei Kertbarátok Egyesületének Márton napi libavacsoráján, ahol Máté János lelkész testvéremmel együtt gondoskodtunk a testi táplálék mellett a lelki táplálékról.
Továbbá az önkormányzattal való beszélgetés gyümölcsként minket, helyi lelkészeket kértek fel a városi ádventi gyertyagyújtásra, ill. ünnepi beszéd megtartására. Viszont sajnálattal láttam, hogy a gyertyagyújtásnál soros műsoradókon és néhány hozzátartozón, családtagon kívül sem a város, sem a gyülekezeteink tagjai nem vettek részt. Továbbá szolgálatot vállaltam a Szent László Iskolában úgynevezett lelki napon, amikor egy osztállyal foglalkoztam egy egész délelőttön keresztül. Ezek az alkalmak - ahogy ezt tavaly is elmondtam - lehetőséget adnak arra, hogy evangélikus egyházunkat, illetve az evangéliumot a hallgatóimmal megosszam. Az iskolához kapcsolódóan a megváltozott istentiszteleti rendünknek köszönhetően 2007-ben részt vehettem az iskola tanévzáró és tanévnyitó miséjén, s ez utóbbi alkalommal köszöntő beszédre is felkértek; valamint gyakorlatilag minden iskolai rendezvényre és ünnepségre meghívást kapok, és amire tudok, lelhetőség szerint a meghívásnak eleget is teszek.
Volt még egy emlékezetes szolgálatom, ami elsőként nem is igazán a lelkészi mivoltomhoz kötődik: Bicskén az Árpád úti Szivárvány Óvodában, amikor megtudták, hogy Balogh Emesével a karácsonyi műsorra citerával készülök, felkértek arra, hogy tartsak az egész óvodának egy olyan alkalmat, amikor ádventi citerás énekekkel készülünk Karácsony Ünnepére. Természetesen eleget tettem a felkérésnek, mert így lehetőségem nyílt arra, hogy ezeknek a kicsi gyermekeknek a szívében az ádventet és a karácsonyt evangéliumi tartalommal töltsem meg.
A bicskei gyülekezetben tovább folyt az évben a gyűjtés a templom felújítására. Szeretném megköszönni minden kedves testvérnek, akik szolgálatot vállaltak a gyűjtésben, és azon testvéreknek is, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy templomunk megszépülhessen. A 2007. évben próbáltunk szóbeli ígéreteket követően támogatást kérni Bicske Város Önkormányzatától a templomunk felújításához, de sajnos elutasító választ kaptunk. Reméljük, hogy amikor elkezdődik a felújítás, a város is hozzájárul ehhez a nemes feladathoz. De azt is látnunk kell, hogy ez az evangélikus gyülekezet temploma, tehát elsősorban nekünk kell áldozatot hoznunk, hogy elindulhasson a felújítás.

Csabdin szintén nagy változást jelentett az istentiszteleti időpont megváltozása. Talán a csabdii testvéreknek jelenti ez a legnagyobb kompromisszumot, hiszen reggel 8 órakor találkozunk. Sajnos ami a bibliaórát illeti, 2007-ben Csabdin már nem került rá sor. Remélem, hogy eljön annak is az ideje, amikor nem csak vasárnap találkozhatunk, hanem hétköznap is együtt foglalkozhatunk Isten Szent Igéjével.
A gyülekezet életében a legnagyobb feladat a parókia felújítása volt, amelyhez a gyülekezet az egyházmegyei felújítási keretből kért és kapott támogatást, amit ezúton is hálása megköszönünk.
Itt szeretném azt megjegyezni és a testvéri szeretet példájaként elmondani, hogy a csákvári gyülekezet a csabdiaknak gyűjtést szervezett, és a társgyülekezeti napon az összeget átadta. De tavaly ugyanezt a Csabdii gyülekezet is megtette, amikor a csákvári templom felújításához ez a kicsi gyülekezet is hozzájárult.
Először a tető cseréjére került sor, ami viszonylag gyorsan elkészült, de gyakorlatilag az egész nyár a felújítás jegyében telt. Őszre készült el, és szépült meg a parókia épülete. Szeretném köszönetemet kifejezni a elsősorban Kalkó Lajos felügyelő úrnak, és Sefcsik Kálmán gondnok úrnak a felújítás során végzett fáradhatatlan szolgálatát, valamint mindazon testvérek támogatását, akik előmozdították a felújítási munkálatokat.
Csabdi gyülekezetben januárban megtartottuk az ökumenikus imahetet, és elbúcsúztunk Turbucz Péter református lelkész testvérünktől, aki tavasztól Szokolyán folytatta szolgálatát. Az ő eltávozásával elköltözött a falu utolsó helyben lakó lelkésze. Ez nagy és egyben szomorú változás egy falu közössége számára. Ezért is tartottam fontosnak azt, hogy sor kerüljön az őszi csabdi-bicskei közös szeretetvendégségre, a csabdi gyülekezet vendéglátásában, és olyan neves előadót hívjak meg, akire sokan kíváncsiak lehetnek, és akitől bőséges lelki táplálékot kaphatnak. Ezek után szomorúan kell elmondanom, csalódásként éltem meg, hogy a bicskei gyülekezetből is, és Csabdiból is csak kevesen tisztelték meg Szebik Imre püspök urat.
A Csabdi református gyülekezetben a szolgálatot Szabó Ferenc mányi lelkész vette át, reformáció ünnepén már ő szolgált gyülekezetünkben közös istentiszteletünkön. A csabdii társgyülekezeti napot már említettem, köszönöm még egyszer a gyülekezetnek, hogy mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat.

Ezenkívül még több egyházi programon, egyházi szolgálatban vettem részt, ezeket csak felsorolnám:
Lelkész Munkaközösségi ülések, bakonycsernyei találkozó gyülekezeti gondnokok és pénztárosok számára, német-magyar tábormegbeszélés Pyrbaumban, tavaszi országos lelkészkonferencia, a Fiatalok Krisztusért Magyarország Alapítvány Kuratóriumi ülése, egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések, Informatikai tanfolyam Evangélikus Egyházunk szervezésében, temetési helyettesítési szolgálat Oroszlányon, nagyvelegi és fehérvárcsurgói böjti evangélizációs alkalmak, Kerületi missziói nap csoportvezetés Győr, bibliaóra a csákvári református szeretetotthonban, 2 adventi oroszlányi evangélizációs alkalom, Bajor-magyar 15 éves testvérkapcsolat jubileumi ünnepsége Balatonföldváron, GAS-szószék csere Tordas - Gyúró, kerületi gyülekezeti elnökségi konferencia Révfülöp, egyházmegyei ifjúsági találkozó Csákvár. Több mint 50 alkalommal történt megbeszélés felügyelővel, tisztségviselőkkel, intézményvezetőkkel, testvéregyházak vezetőivel.

A három gyülekezetben 19 vendég igehirdető, összesen 39 alkalommal szolgált. A kazuális adatok előtt a látogatásokról. Látogatások, ill. hivatalban vagy lelkészlakáson történt beszélgetések száma:
Csákvár 88, Bicske 43 és Csabdi 23 alkalommal, összesen 157 alkalommal. Tavaly ugyanez a szám 146 volt.
Kazuális alkalmak:

Csákvár:
keresztségben részesült: Szabó Szonja, Györök Hajnalka, Papp Edina és Foricsek Zsolt.
Konfirmációi ünnepen hitük erősítését kérték: Császár Dávid, Krausz Blanka, Mészáros Milán, Szabó Anna, Tubik Katalin; Györök Hajnalka, Hargitai Tiborné, Mészárosné Bauer Erika, Pötörkéné Takács Erzsébet, Foricsek Zsolt.
Esküvő: Brian Duggan-Györök Hajnalka; Fürjes Andor Tamás-Horváth Judit Foricsek Zsolt-Gaál Diána.

Temetés: Bóné János Mészáros Pál presbiter, másodfelügyelő. Elbúcsúztunk Szikói Géza testvérünktől, akinek temetésére Budapesten került sor.
Bicske:
ker: Boros Adrienn, Boros Árpád, Konfirmáció Boros Árpád
tem: Lengyel Györgyné sz. Tóth Márta.

Csabdi:
ker: Demeter Barbara

Gánt Bányatelep Ápoló-Gondozó Otthon:
tem: Sztanó István Ferenc

Az Úr adja meg, hogy ezek a nevek az Élet könyvében is beírva találtassanak.

Istenünk adja áldását a tavaly elvégzett szolgálatokra, és adja nekünk erre az évre is kegyelmét az Úr Jézus Krisztusért.

Társoldalak
"Love programing"
Két magzat beszélget
A sátán találkozót tartott
Ez attól függ, kinek a kezében van...
Luther és az egyház - Reformáció ünnepi előadás 2004. okt. 31-én Csákváron
Lelkészi jelentés a 2005. évről
Lelkészi jelentés a 2006. évről
Mielőtt anya lettem
A csákvári gyülekezet bemutatása
TV zsoltár
ENSZ felmérés
Technikai segítség
Luther és a Biblia - Reformáció ünnepi előadás 2008. okt. 31-én
Lelkészi jelentés a 2008. évről
Lelkészi jelentés a 2009-évről
Reformáció és közösség
Lelkészi jelentés a 2010. évről
2012-ES REFORMÁCIÓI ELŐADÁS
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster