Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség
Olvasnivalók
Lelkészi jelentés a 2009-évről
 

Lelkészi jelentés a 2009-évről

Lelkészi jelentés a 2009-es évről

Jézus Krisztus Urunk mondja:
"Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." Lk. 18,27

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az életünk során számtalan alkalommal kellett már szembesülnünk a korlátainkkal. Akár akkor, amikor konfliktusba kerültünk embertársainkkal, akár akkor, amikor terveinket és céljainkat mások keresztezik, és a gondjaink problémáink fölénk tornyosulva akarnak eltemetni minket.

Erre is igaz, hogy amíg a mi lehetőségeink korlátozottak, addig Isten hatalma és lehetőségei végtelenek. Azonban arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy igénk szövegkörnyezete az üdvösségről szól. Az üdvösséget nekünk nincs lehetőségünk elérni. Nem dolgozhatunk meg érte, bármennyit szolgálunk, bármennyit is fáradozunk az Úr nevében. Isten nem a saját erőfeszítéseinkért, nem a szolgálatainkért ajándékoz meg üdvösséggel, hanem csakis a Jézus Krisztusba vetett hitért. Az üdvösség nekünk embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Ő ajándékoz meg minket hittel, reménységgel, ő indít minket arra, hogy a Tőle kapott szeretettel forduljunk egymás felé, és a tőle kapott ajándékokat megosszuk testvéreinkkel felebarátainkkal, mindenkivel.

Szeretett Testvéreim!

A 2009-es esztendő eseményekben gazdag év volt. A Társult Egyházközséget illetően ezekből két fontosat szeretnék kiemelni. Az első a lelkészválasztás, amelyre június 21-én került sor, amelyet okt. 4-én a beiktató hálaadó istentisztelet követett. Köszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, és köszönöm a megtisztelő ajándékot, a Luther-kabátot.

A lelkészválasztással illetve a további szolgálatommal kapcsolatban az a véleményem, hogy mivel határozatlan időre választottak meg, szeretném azt, hogy 6 év múlva a presbitériumok és közgyűlések véleményt nyilvánítsanak arról, hogy szeretnék-e továbbra is a szolgálatomat. A választási eljárás sok bürokratikus procedúrával jár, amelyet ezáltal megspórolhatunk, illetve így sokkal egyszerűbb megoldanunk.

A másik esemény, amelyre szívesen emlékszem vissza, a szeptemberi gyülekezeti kirándulás, amelyen mindhárom gyülekezet részt vett. Ennek nem csak azért örülök, mert a szülőfalumat ismertethettem a meg, hanem mert a 2008-as évi kirándulás a kevés jelentkező miatt elmaradt. Remélem, idén is teli busszal mehetünk kirándulni. Jónak tartom, hogy minél többet legyünk együtt, és minél több közös élmény tegye még szorosabbá a kapcsolatunkat.

A Csákvári gyülekezet élete nagyon sokszínű. Gyülekezeti alkalmainkkal igyekszünk minden réteget elérni. Óvodás és iskolai hittanórák, ifjúsági órák, énekkar, bibliaóra, istentisztelet mellett a férfikör az az új alkalom, amely a gyülekezet férfitagjait hivatott megszólítani, a családban és a gyülekezetben betöltött szerepükben megerősíteni. Két dolgot szeretnék még kiemelni. Az egyik a pyrbaumi testvérkapcsolatunk, amely most már nem csak az énekkarok közti kapcsolatot jelenti. Nyáron közös ifjúsági tábort tartottunk Révfülöpön, amely tovább lendítette a két gyülekezet ifjúsága közötti kapcsolatot.

A másik szintén fontos dolog a gyülekezet életét illetően. 2009-ben az eddigi éveknél is több lelkipásztori beszélgetésre került sor. Ezt jónak tartom abban az értelemben, hogy voltak, akik felkerestek, és a felmerült élethelyzetükről, lelki problémáiról beszélgethettünk. Szeretném biztatni a kedves Testvéreket, hogy ha bármilyen kérdésük van, vagy csak úgy érzik, hogy szükségük van beszélgetésre, nyugodtan keressenek meg. Hiszen a lelkészi szolgálat nem csak az istentiszteletek és egyéb gyülekezeti alkalmak megtartását jelenti, hanem a lelkipásztori szolgálatot, a gyülekezet tagjai életének kísérését, és lelki támogatását. A gyülekezet énekkarának szolgálatáról Szebik Ildikó karnagy ad tájékoztatást. Köszönöm mindenkinek a szolgálatát, Mészáros Tamás felügyelő úrnak, a tisztségviselőknek, és presbitereknek, Szebik Ildikó karnagynak, a gyermekbibliakör vezetőinek, és mindenkinek, aki hozzájárult a gyülekezet életének folyamatosságáért, szebbé és jobbá tételéért.

Még egy bejelentésem van: végre idén bejegyzésre került a gyülekeztetünk alapítványa, a "Sziklavár" Alapítvány. Ez remélhetőleg többlet fejlesztési lehetőséget ad, és nem csak Csákvárnak, hanem a társgyülekezeteknek is.

A bicskei evangélikus gyülekezet életének első és legfontosabb eseménye a templomunk belső felújításának elkészülése. Talán erre is igaz a 2009. évi útmutató ige: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." Sokáig vártunk a templom felújításának elkészülésére. Köszönöm mindazoknak, akik ebben támogatást nyújtottak. Köszönöm felügyelő asszonyunknak, Göllner Zsuzsának, aki rengeteget fáradozott azért, hogy templomunk megszépüljön. Méltó ünnep volt ádvent 1. vasárnapja, és jó volt teli templomban hálát adni Istennek, amiért reménységünket valósággá tette. Ezzel a reménységgel készülünk a templom külső felújítására is.

Sajnos a gyülekezet életét egy súlyos gond terhelte meg. A 2008. évi zárszámadásnál kitűnt, hogy Rózsahegyi Tamás gondnok által olyan átutalásokra is sor került, amelyekre a gyülekezettől nem kapott felhatalmazást. Gondnok úr 2009 tavaszán lemondott a gondnoki tisztségről, de ez az ügy egy törvény értelmezésének kérdése miatt még nem zárult le. A gyülekezeti közgyűlés feladata új gondnok választása.

A gyülekezeti hitoktatás továbbra is folyamatos, amelynek gyümölcse az istentiszteleteinken időközönként megjelenő hittanosok, valamint a karácsony esti istentiszteleti megnövekedett létszám. Istennek legyen hála érte, hogy vannak hittanosok, van a gyülekezetnek utánpótlása. Fontosnak tartom azt, hogy a gyülekezet szeretettel fogadja a fiatalokat, és imádságban hordozza őket.

A csabdi gyülekezet életéből elsőként a szabadtéri istentiszteletet emelem ki, amely remek lehetőséget adott a periférián élők és a csabdi lakosság megszólítására. Köszönöm ennek az alkalomnak a megszervezését, és az egész éves fáradozást minden kedves testvérnek.

A másik említendő téma az ingatlanokban beállt változás. A gyülekezet eladta a harangozólakást, amely anyagi alapot szolgáltatott az idén elkezdődő templomfelújításnak. A Tófenék területét a község átminősítette, így az addigi szántóföldön építési telkeket mértünk ki, amelyekre elsősorban evangélikus vevőket várunk, hogy ezáltal is gyarapodjék a helyben lakó evangélikusok száma.

2009-ben 192 alkalommal volt látogatásom a három gyülekezetben: 112-ször Csákváron, 53 alkalommal Bicskén és 27 alkalommal Csabdin. Megjegyzem: ez a szám 2007-ben 154, 2008-ban 122 volt. Csákváron 2009-ben megkereszteltük Fehér Beatrix, Knapp Róza, Knapp Flóra, és Knapp László testvéreinket. Konfirmációi áldásban részesült Mészáros Fanni. Házasságukra Istenünk áldását kérte Puszta Karolina és Macsik László, valamint az alcsútdobozi Arborétum kápolnájában Patkós Júlia és Scott Sean David testvéreink. Az Élet és halál Ura elszólította Ö Manckher Endrénét, akit Vérteskozmán kísértünk utolsó földi útjára, Szikói Gézáné Kamenik Ildikót, Kaszap István, Szabó Ferencné Szabó Ilona és Bognár József testvéreinket. Az Úr adjon nekik örök nyugodalmat.

Bicskén megkereszteltük Kelemen Hans-Jürgent, és utolsó földi útjára kísértük Karai Jenő testvérünket. Csabdi a keresztség szentségében részesült Bóka Vivien Noémi testvérünk.

Az Úr áldja meg gyülekezeteink életét, szenteljen meg minket Lelke által, és ahol véget érnek a lehetőségeink, cselekedjen velünk irgalma és szeretete szerint az Úr Jézus Krisztusért. Ámen!
Kérem jelentésem elfogadását.
Szebik Károly

Társoldalak
"Love programing"
Két magzat beszélget
A sátán találkozót tartott
Ez attól függ, kinek a kezében van...
Luther és az egyház - Reformáció ünnepi előadás 2004. okt. 31-én Csákváron
Lelkészi jelentés a 2005. évről
Lelkészi jelentés a 2006. évről
Mielőtt anya lettem
A csákvári gyülekezet bemutatása
TV zsoltár
ENSZ felmérés
Technikai segítség
Lelkészi jelentés a 2007. évről
Luther és a Biblia - Reformáció ünnepi előadás 2008. okt. 31-én
Lelkészi jelentés a 2008. évről
Reformáció és közösség
Lelkészi jelentés a 2010. évről
2012-ES REFORMÁCIÓI ELŐADÁS
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster